Залізниця перейшла у власність ПАТ

  Закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі, управління і розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

  Згідно із законом, "Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.

  Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту".

  Законом встановлено, що "З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту:

  вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на дату затвердження останнього балансового звіту;

  скорочувати чисельність працівників;

  здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики;

  передавати нерухоме майно в оренду;

  передавати майно в заставу або безоплатне користування;

  придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств".

  Законом також визначені особливості фукціонування і органи Товариства, формування статутного капіталу, соціальні гарантії працівників тощо.

  Положення цього закону не застосовуються до підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізуються відповідно до Закону "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

  Відповідний законопроект зареєстровано за №9337.

  Джерело: rada.gov.ua