ВР ухвалила Закон "Про професійний розвиток працівників на виробництві"

  Законодавчим актом визначені правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників, конкретизувати порядок проведення атестації працівників, а також їх сертифікації тощо.

  Законом, зокрема, введено нові поняття, а саме: "неформальне професійне навчання працівників", "підтвердження кваліфікації працівників", "формальне професійне навчання працівників".

  Згідно із законом, "метою державної політики у сфері професійного розвитку працівників є підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб шляхом сприяння роботодавцю в ефективному використанні праці та забезпеченні досягнення належного професійного рівня працівниками. Державна політика у сфері професійного розвитку працівників формується за принципами: доступності професійного розвитку працівникам; вільного вибору роботодавцем форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи; додержання інтересів роботодавця та працівника; безперервності процесу професійного розвитку працівників".

  Законом також визначено, що "державне управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

  Безпосереднє управління у сфері професійного розвитку працівників здійснюють роботодавці шляхом організації професійного навчання працівників, їх атестації".

  Основними напрямами діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників є:

  розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;

  визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;

  розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;

  організація професійного навчання працівників;

  добір педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця;

  ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;

  стимулювання професійного зростання працівників;

  забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п'ять років;

  визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;

  проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників.

  Законом також передбачена участь професійних спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань у забезпеченні професійного розвитку працівників.

  Організація професійного навчання працівників, згідно із законом, здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства, а професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях тощо.

  Відповідний законопроект зареєстровано за №9161.

  Джерело: rada.gov.ua