Прийнято за основу проект закону "Про систему депозитарного обліку цінних паперів"

  Законопроект (реєстр. №9428) спрямований на забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола інвесторів, в тому числі інституціональних (інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, страхових компаній), та покращення інвестиційного клімату в державі, що має сприяти залученню іноземних інвестицій через інструменти фондового ринку.

  Зокрема, пропонується встановити мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію, його виключні повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації Центрального депозитарію, вимоги до його статуту та погодження внесення до нього змін, порядок та принципи формування органів управління Центральним депозитарієм, а також порядок прийняття ними рішень.

  Законопроектом передбачено порядок та принципи взаємодії Центрального депозитарію та депозитарних установ щодо забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, в тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.

  Документ містить положення про механізми захисту від розкриття та розголошення інформації з системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів та запроваджується застосування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису між професійними учасниками депозитарної системи України, в тому числі щодо обліку прав власності на цінні папери.

  Законопроектом встановлюються й правові засади провадження клірингової діяльності, вимоги до клірингових установ, правил клірингу та механізмів зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов´язань, що виникли за договорами, укладеними на фондовій біржі.

  Джерело: rada.gov.ua