Вдосконалено порядок здійснення судочинства

  Закон спрямований на вдосконалення положень чинного законодавства України, що регулюють порядок здійснення цивільного, господарського та адміністративного судочинства задля підвищення  ефективності роботи судів України.

  Зокрема, внесено зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України, якими:

  встановлено, що суддя, який брав участь у розгляді справи не може брати участі у перегляді прийнятих за його участю судових рішень за нововиявленими обставинами, що сприятиме більш об´єктивному та неупередженому розгляду;

  закріплено обов´язок суду залучати до справи осіб, які не є сторонами у справі, якщо буде встановлено, що судове рішення може вплинути на їх права і обов´язки. Такі особи залучатимуться до участі у розгляді справи у статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Закріплення у процесуальному законодавстві України цих положень, вважають народні депутати, сприятиме зменшенню кількості ситуацій, коли розгляд судових справ здійснюється без участі осіб, на права та інтереси яких може вплинути судове рішення;

  встановлено для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прокурора та інших суб´єктів владних повноважень граничний строк, із спливом якого апеляційна чи касаційна скарга не може бути прийнята до провадження суду апеляційної чи касаційної інстанції, незалежно від поважності причини пропуску строку для подання. На думку членів Комітету, такий підхід сприятиме дотриманню принципу правової визначеності, зокрема, в частині, яка стосується незмінюваності судових рішень та можливості їх фактичного перегляду упродовж невизначеного проміжку часу. З цією ж метою законопроектом пропонується запровадити граничний строк також і для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами;

  удосконалено у цивільному та адміністративному процесах порядок вирішення питань про поновлення строків для подання апеляційних та касаційних скарг.

  Крім цього, врегульовано й інші питання, пов´язані із строками та порядком звернення до судів різних інстанції, а також  діяльністю суду щодо розгляду справ, віднесених до їх юрисдикції.

  Відповідний проект зареєстровано за №9535.

  Джерело: rada.gov.ua