Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" (щодо удосконалення касаційного розгляду кримінальних справ)

    Проект (реєстр. №8578) спрямований на удосконалення положень Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку касаційного розгляду скарг з метою реалізації принципу "інстанційності", проголошеного у пункті 8 частини третьої статті 129 Конституції України та зменшення навантаження на касаційну інстанцію, що сприятиме швидкому та якісному поновленню судом порушених прав людини і громадянина. Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується внести зміни до статей 383, 385, 386, 387, 388 та 394 КПК, які дадуть змогу узгодити його норми з іншими процесуальними кодексами України та Законом "Про судоустрій і статус суддів". Крім того, проектом запропоновано доповнити вказаний Кодекс новими статтями 392-1 "Підготовка справи до касаційного розгляду" та 392-2 "Попередній розгляд справи". При цьому, зазначалося на засіданні Комітету, основною ідеєю законопроекту є закріплення у КПК таких законодавчих приписів, за якими судові рішення місцевих судів, про які йдеться у частині другій статті 383 КПК, перевірятимуться судом касаційної інстанції тільки після їх перегляду в апеляційному порядку. Запропоновані зміни до статті 383 КПК передбачають оскарження рішень місцевих судів спочатку в апеляційній інстанції, а вже потім - у суді касаційної інстанції, що відповідатиме правовій та процесуальній сутності поняття "касації", реалізує в повному обсязі право особи на перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Крім того, внесення цих змін зменшить навантаження на касаційну інстанцію, тому що значну частину скарг буде вирішено в апеляційному порядку. Такий порядок перегляду судових рішень, який ґрунтується на однакових засадах, наголошували народні депутати, запроваджено у цивільному і господарському процесуальних кодексах, а також у Кодексі адміністративного судочинства України. Проектом закону пропонується також внести зміни до статті 388 КПК та доповнити главу 31 "Касаційне провадження" новими статтями 392-1, 392-2 з метою визначення чіткої процедури відкриття судом касаційної інстанції касаційного провадження у справі та порядку витребування справи судом касаційної інстанції, врегулювання питань підготовки справи до розгляду та проведення її попереднього розгляду, що допоможе уніфікувати процедуру перегляду судових рішень вищими спеціалізованими судами та виробити єдиний підхід побудови структури діючих вітчизняних процесуальних законів з питань касаційного оскарження. Крім того, на думку членів Комітету, внесення зазначених змін та доповнень сприятиме прискоренню касаційного розгляду справи, а отже - своєчасному поновленню порушених прав громадян. Окрім того, це призведе до зменшення кількості витребуваних кримінальних справ та їх пересилання до суду касаційної інстанції, а отже - до значного зменшення поштових витрат судів, тощо. Джерело: rada.gov.ua