Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту майнових прав дітей)

    Законопроектом (реєстр. №8668) пропонується наділити органи опіки та піклування повноваженням повідомляти нотаріуса про накладення заборони на відчуження нерухомого майна дитини у випадках, передбачених частиною п´ятою статті 177 Сімейного кодексу України. Так, змінами до Сімейного кодексу пропонується запровадити нове повноваження органу опіки і піклування щодо повідомлення нотаріусу про накладення заборони стягнення на житло дитини у таких виключних випадках, коли: мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав; судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків; до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав; особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні; між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини; між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них); вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини. З метою наповнення нормативним змістом нової функції органу опіки і піклування передбачені також зміни до статей 73 і 74 Закону "Про нотаріат". Зокрема, до переліку суб`єктів звернення до нотаріуса за накладенням заборони відчуження нерухомого майна пропонується долучити орган опіки і піклування. Передбачається, що Кабінет Міністрів встановлюватиме порядок звернення органів опіки і піклування до нотаріусів. Джерело: rada.gov.ua