Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства)

    Законодавчий акт спрямований на підвищення ефективності адміністративного судочинства, уточнення та вдосконалення процедур і окремих аспектів розгляду адміністративних справ, запровадження більш якісного та оперативного адміністративного судочинства. Зокрема, Кодекс адміністративного судочинства доповнено положенням, згідно із яким "Звернення особи, яка бере участь у справі, не підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо у ньому не зазначено місце проживання чи місце знаходження (для юридичних осіб) або не підписано автором (авторами), а також якщо неможливо встановити його авторство, або таке, що містить вислови, що свідчать про неповагу до суду". Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з ініціативи судді в разі їх особливої складності. Для звернення до адміністративного суду суб´єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб´єкту владних повноважень право на пред´явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб´єкта владних повноважень. Кодекс доповнено також статтею 1451 щодо зберігання речових доказів. Встановлено, що речові докази до набрання судовим рішенням законної сили зберігаються у справі або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду. При цьому вони мають бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності сфотографовані. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані. Якщо в ході судового розгляду справи суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду. Кодекс доповнено новим розділом про порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі. Відповідний законопроект зареєстровано за №8736. Джерело: rada.gov.ua