Верховна Рада України ухвалила Закон "Про охоронну діяльність" з урахуванням пропозицій Президента України

    Закон був прийнятий ВерховноюРадою України 8 вересня 2001 року. Законодавчий акт визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності в сфері надання послуг з охорони власності та громадян. Президент України, розглянувши закон, повернув його до Верховної Ради для повторного розгляду. Президент України зазначив: "Закон, що надійшов на підпис, містить посилання на Закон "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і не вирішує питання встановлення на законодавчому рівні вимог до здійснення державного контролю. За таких обставин закон, який розглядається, не стане законодавчим актом, що створить достатні та реальні умови для забезпечення державного контролю за здійсненням господарської діяльності з охорони власності та громадян, а отже, не відповідає задекларованій меті". У цьому зв'язку глава держави вважає за необхідне запропонувати доповнити закон положеннями, що визначали б повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення надання послуг з охорони, вичерпний перелік підстав для зупинення такої господарської діяльності, спосіб здійснення державного контролю за охоронною діяльністю, санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного контролю припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа. Президент України також зазначив, що за концепцією Закону ліцензування охоронних послуг має здійснюватися в порядку, визначеному Законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", і з урахуванням особливостей, визначених Законом, що надійшов на підпис. Такий підхід, на думку глави держави, не відповідає базовому законодавчому акту Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", за яким ліцензування надання послуг з охорони власності та громадян здійснюється виключно відповідно до цього закону, а не спеціальних законів (пункт 29 частини третьої статті 9). Президент України вважає, що така колізія між названими законами на практиці може призвести до різних підходів до суб'єктів господарювання при ліцензуванні охоронної діяльності, коли до одних суб'єктів застосовуватимуться загальні вимоги Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а до інших - ще й додаткові вимоги, передбачені Законом "Про охоронну діяльність". Це спотворюватиме конкуренцію у підприємницькій діяльності, а отже, призводитиме до порушення конституційного принципу захисту державою конкуренції у підприємницькій діяльності (частина третя статті 42 Основного Закону держави). Глава держави пропонує усунути таку правову колізію і доповнити розділ VІ "Прикінцеві положення" закону, що надійшов на підпис, після пункту 1 новим пунктом такого змісту: "2. Внести до статті 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни: частину другу викласти в такій редакції: "Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про охоронну діяльність", ліцензуванню підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охоронна діяльність"; пункт 29 частини третьої виключити". Президент України також зауважив: чинна стаття 4 Закону "Про підприємництво" визначає, що діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями. Закон, що надійшов на підпис, таких гарантій охорони особливо важливих об'єктів права державної власності не встановлює. На думку глави держави, це створює ризики виникнення загроз економічній та інформаційній безпеці держави. Президент України для запобігання виникненню таких ризиків вважає за необхідне доповнити Закон положенням, за яким в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України, визначається перелік окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями. Президент України також звернув увагу на те, що статтею 12 Закону, що надійшов на підпис, персоналу охорони під час виконання функціональних обов'язків надається право проводити відкриту і приховану відео-, фотозйомку та звукозапис подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям (пункт 7). Глава держави вважає, що надання такого права має супроводжуватися детальною регламентацією підстав, умов та меж застосування відповідних технічних засобів, визначенням вимог до зберігання, використання та знищення отриманої інформації, а також встановленням дієвих гарантій унеможливлення використання даного права для незаконного втручання в приватне спілкування та порушення конституційних прав громадян, законних інтересів юридичних осіб і пропонує доповнити Закон положеннями, які унормували б порушені питання. Відповідний законопроект зареєстровано за № 4824. Джерело: rada.gov.ua