Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (нова редакція)

    Законопроектом (реєстр. №8531) пропонується встановити умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів. Зокрема, розширено можливості для ранньої діагностики загрози настання неплатоспроможності боржника, ефективного застосування заходів щодо запобігання банкрутству боржника, а також заходів із проведення позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника. Визначено загальний порядок проведення процедури досудової санації. З метою доведення інформації про повідомлення щодо порушення провадження у справі про банкрутство до ширшого кола зацікавлених осіб законопроектом пропонується, окрім офіційного оприлюднення на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України, передбачити можливість додаткового розповсюдження інформації про порушення провадження у справі про банкрутство в будь-яких друкованих органах, на офіційному веб-порталі державного органу з питань банкрутства, на інших сторінках в мережі Інтернет. Законопроектом передбачається скасувати порядок, за яким конкурсні кредитори, які пропустили встановлений для звернення з вимогами строк, втрачають право на отримання боргу. Натомість пропонується надати таким кредиторам можливість звернення із майновими вимогами в межах усього банкрутства із задоволенням таких вимог в останню чергу, а вже по закінченні процедури банкрутства вважати усі вимоги погашеними. Проектом визначено, що суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, розглядає усі майнові спори за участю боржника. Законопроект передбачає можливість переходу з процедури розпорядження майном в санацію лише за наявності плану санації боржника. В разі відсутності плану санації вводиться процедура ліквідації банкрута. Проектом передбачено запровадити механізм погодження плану санації та мирової угоди забезпеченими кредиторами. Відповідного до цього механізму план санації (мирова угода) протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його (її) схвалення погоджується забезпеченими кредиторами. Для затвердження плану санації (мирової угоди) потрібна згода всіх забезпечених кредиторів. Якщо будь-хто із забезпечених кредиторів заперечує проти плану санації (мирової угоди), інші забезпечені кредитори можуть прийняти одне з наступних рішень: 1) про виділення забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні, в порядку встановленому цим Законом, та задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів; 2) про викуп боргу, відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів. Проектом визначено, що строк процедури санації не може перевищувати строк, передбачений планом санації. Пропонується законодавчо визначити максимально можливий строк санації у 18 місяців. У випадку невиконання плану санації вводиться процедура ліквідації Встановлено максимальний строк процедури ліквідації у 12 місяців, який може бути продовжено один раз на строк до 6 місяців. Пропонується все майно боржника продавати виключно на аукціоні. Оголошення оприлюднювати через Веб-сайт уповноваженого державного органу з питань банкрутства. Додаткового передбачається запровадити проведення аукціону в електронній формі (електронні торги), а також відмовитися від необхідності проводити коштовну, обтяжливу, тривалу за часом та зайву оцінку майна. Вдосконалено механізм визнання угод боржника недійсними, передусім з метою повернення незаконно відчуженого майна боржника, для його подальшого продажу під час провадження у справі про банкрутство. Документ містить положення про визначення особливостей банкрутства підприємств державного сектору, комунальних, особливо небезпечних та скасування мораторію на застосування примусової реалізації майна у ліквідаційні процедурі. Проектом пропонується також скасувати ліцензування арбітражних керуючих і запровадити страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих та утворення спеціального компенсаційного фонду (здійснюється за рахунок арбітражних керуючих) тощо. Джерело: rada.gov.ua