Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 11 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо підготовки офіцерів запасу)

    Проектом (реєстр. №9333) пропонується надати можливість проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу не лише студентам тих вузів, у яких здійснюється така підготовка, але й студентам інших вузів. Зокрема, передбачається частину восьму статті 11 викласти в такій редакції: "Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади". Члени Комітету підтримали законопроект, прийняття якого, на їхню думку, дозволить забезпечити виконання конституційної норми щодо рівного доступу громадян України до освіти, у тому числі і військової у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Джерело: rada.gov.ua