Комітет з питань науки і освіти підтримує проект закону про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України (щодо Національної академії наук України)

    На засіданні зазначалося, що законопроект (реєстр. №9090) спрямований на забезпечення узгодженості правових норм податкового законодавства, унормування визначення бюджетної установи, зокрема, щодо надання установам і організаціям, які створені Національною академією наук України та повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, статусу неприбуткових, як це застосовується до установ і організацій, створених центральними органами виконавчої влади та національними галузевими академіями наук. Положення проекту, зауважувалося під час обговорення, стосуються бюджетних установ як наукових, так і ненаукових (Будинок вчених НАН України, лікарня для вчених НАН України тощо), які створені Національною академією наук України та повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Законопроектом запропоновано віднести установи і організації, створені Національною академією наук України, до неприбуткових установ відповідно до підпункту "а" пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України. Під час обговорення підкреслювалося, що прийняття законопроекту дозволить поліпшити умови діяльності Національної академії наук України та створених нею установ і організацій, а також буде забезпечено принцип рівності в системі оподаткування діяльності бюджетних установ з різним підпорядкуванням. Джерело: rada.gov.ua