Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо розширення мережі дозвільних центрів)

    Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" зміни, якими, зокрема, запроваджується створення дозвільних центрів на обласному (регіональному) рівні додатково до діючих дозвільних центрів у містах обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій. Згідно із законом, "регіональні дозвільні органи - це територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об´єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці". Законом визначено, що "дозвільний центр - це робочий орган міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру". Відповідний законопроект, який ухвалено із змінами, зареєстровано за №8463. Джерело: rada.gov.ua