Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інші види соціального захисту таких осіб"

    Угодою, зокрема, передбачено, що пенсійне забезпечення осіб держав Сторін, звільнених з військової служби Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства держав Сторін, Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, Збройних Сил та інших військових формувань колишнього СРСР, а також пенсійне забезпечення членів їх сімей здійснюється на умовах, за нормами і в порядку, встановленому законодавством держав Сторін за місцем постійного проживання зазначених осіб. Згідно з Угодою, витрати на пенсійне забезпечення осіб, зазначених у статті 1 Угоди, а також надання їм державних соціальних гарантій, передбачених законодавством держави Сторони, на території якої вони постійно проживають, здійснюються Сторонами за рахунок власних коштів, передбачених для фінансування цих заходів, без проведення взаємних розрахунків між Сторонами. Окрім того, відповідно до Угоди, виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або інші види їх соціального захисту здійснюються відповідно до законодавства держав Сторін. Також Угодою визначено, що пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей призначаються та виплачуються відповідними уповноваженими органами Сторін виключно за місцем їх постійного проживання. У разі переселення на постійне місце проживання з території однієї держави, яка підписала цю Угоду, на територію іншої держави виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється. Матеріали пенсійних справ, що надсилаються для подальшого пенсійного забезпечення в рамках цієї Угоди, перекладаються на мову держави Сторони проживання пенсіонера або російську мову органом, який їх направляє. Відповідний законопроект зареєстровано за №0224. Джерело: rada.gov.ua