Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"

    Зокрема, частину другу статті 33 Бюджетного кодексу викладено в редакції, згідно з якою Національний банк подає Президенту України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів: до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік; до 1 квітня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету; до 1 вересня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету. Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України. Також розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнено підпунктами, згідно з якими податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст обласного значення; до завершення реорганізації закладів охорони здоров´я у пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів щодо утримання закладів охорони здоров´я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету; у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет у пілотних регіонах положення статті 79 цього Кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування видатків на охорону здоров´я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та обласним бюджетом. Законодавчим актом внесено зміни й до Закону "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп´ютерних програм, баз даних", згідно з якими "плата за одержання контрольних марок зараховується до Державного бюджету України". Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 3 розділу І, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону. Відповідний законопроект зареєстровано за №9158. Джерело: rada.gov.ua