Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку" з урахуванням пропозицій Президента України

    Законом, прийнятим Верховною Радою 21 квітня 2011 року, пропонується, зокрема, доповнити статтю 27 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" частиною другою, згідно з якою, в тому числі, встановлено обов´язок фізичної особи відчужити належні їй акції (частки) професійного учасника фондового ринку у разі набрання щодо такої особи законної сили обвинувальним вироком за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, а також передбачене примусове відчуження зазначених акцій (часток) у разі нездійснення його згаданою особою. На думку Президента України, запропонований правовий інститут обов´язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) не узгоджується з конституційними гарантіями права приватної власності, встановленими статтею 41 Конституції України та закріпленими, у тому числі, статтею 8 Основного Закону. Також Президент України звертає увагу на невизначеність положення закону стосовно встановлення критеріїв здійснення "опосередкованого" володіння акціями (частками) та наголошує на тому, що відсутність у законі такого визначення дозволить довільно трактувати цю норму, що за певних умов може бути використано для протиправного перерозподілу власності. Крім того, Президент України зазначає, що вказаним законом майно, що підлягає відчуженню, жодним чином не пов´язується зі злочином, за який засуджена така особа, а за чинним порядком фізична особа може бути позбавлена належних їй акцій (часток) в разі набрання стосовно неї законної сили обвинувальним вироком виключно у випадках, коли такі акції (частки) є предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, передбачених санкціями статей Особливої частини Кримінального кодексу України, або у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом. Таким чином, на думку Президента України, порушене питання має вирішуватися правоохоронними органами в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно безпосередньо пов´язано зі злочинною діяльністю, на виконання, у тому числі, приписів статті 63 Конституції України. Враховуючи викладене, Президент України пропонує утриматися від запропонованого обов´язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку, якими вона прямо чи опосередковано володіє, у зв´язку з чим абзаци другий і третій запропонованої редакції частини другої статті 27 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" (абзаци третій та четвертий пункту 2 розділу І закону, прийнятого Верховною Радою) виключити. Водночас, з метою запобігання рейдерству Президент України пропонує передбачити механізм, який забезпечував би вирішення порушеного питання в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно пов´язано зі злочинною діяльністю. Відповідний законопроект зареєстровано за №7051-д. Джерело: rada.gov.ua