Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)

    Законопроектом (реєстр. №9221) з метою гуманізації існуючих у законодавстві України санкцій за скоєння кримінальних правопорушень у сфері економіки і господарської діяльності пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням. Зазначена модель пропонується також і для тих випадків, коли суб'єктом злочину є службова особа юридичної особи приватного права (статті 364-1 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", 365-1 "Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" Кримінального кодексу України). Проектом пропонується скасувати кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку. Зокрема, скасувати кримінальну відповідальність за склади злочинів, передбачених статтями 201 "Контрабанда" - стосовно контрабанди товарів, 202 "Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг", 203 "Зайняття забороненими видами господарської діяльності", 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті", 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків", 214 "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", 215 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків", 217 "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма", 218 "Фіктивне банкрутство", 220 "Приховування стійкої фінансової неспроможності", 221 "Незаконні дії у разі банкрутства", 223 "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску", 225 "Обман покупців та замовників", 226 "Фальсифікація засобів вимірювання", 228 "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій", 234 "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів", 235 "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання чинного Кримінального кодексу України. За вчинення вищеназваних правопорушень проектом передбачається встановити адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафів. Законопроектом також пропонується встановити, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи. Проектом передбачається встановити перелік складів злочинів у сфері господарської діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого. При цьому порядок притягнення до кримінальної відповідальності за скаргою потерпілого передбачає, що відповідна кримінальна справа підлягає закриттю у випадку, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим до моменту видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку. Притягнення до кримінальної відповідальності лише за наявності скарги потерпілого стосується складів злочинів, передбачених статтями 203-1 "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва", частиною першою статті 206 "Протидія законній господарській діяльності", 219 "Доведення до банкрутства", 229 "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару", 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю", 232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці", 232-1 "Незаконне використання інсайдерської інформації", 232-2 "Приховування інформації про діяльність емітента" чинного Кримінального кодексу України. Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення у сфері господарської діяльності, а також виключити статтю 160-2 "Незаконна торговельна діяльність", яка дублює зміст статті 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності", і статтю 168 "Випуск у продаж нестандартної продукції", яка дублює зміст статті 167 "Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів" названого Кодексу. Проектом також передбачено внесення змін до таких законодавчих актів: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон "Про міліцію". Джерело: rada.gov.ua