Верховна Рада України ухвалила Закон "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України"

    Закон регулює правовідносини, пов´язані з встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та гарантує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також права та обов´язки осіб, на ім'я яких видані такі документи. Зокрема, відповідно до закону, перелік інформації, яка наводиться у документах, визначається цим законом. Вносити до документів не передбачену цим законом інформацію забороняється. Також законом встановлено, що біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим законом. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України. Згідно з документом, якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то в документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляються. Законом встановлено, що інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються. Відповідний законопроект зареєстровано за №8507. Джерело: rada.gov.ua