Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" (щодо врегулювання порядку відкликання апеляційної чи касаційної скарги)

    Законодавчий акт спрямований на запровадження відкликання апеляційної чи касаційної скарги до початку їх розгляду апеляційним чи касаційним адміністративним судом і встановлення порядку такого відкликання. Відповідні зміни внесено до статей 193, 218 та 233 Кодексу адміністративного судочинства України. Так, статтю 193. (Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї) викладено у редакції, яка передбачає, що "Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження, обґрунтувавши необхідність таких змін чи доповнень. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. При відкликанні апеляційної скарги суддя-доповідач, який здійснював підготовку даної справи до апеляційного розгляду, постановляє ухвалу про повернення скарги. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження вирішується судом апеляційної інстанції, що розглядає справу, в судовому засіданні за участі сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Про прийняття відмови від скарги та закриття у зв´язку з цим апеляційного провадження суд постановляє ухвалу. Повторне апеляційне оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції з тих самих підстав не допускається". Згідно із статтею 218 (Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї), "Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження, обґрунтувавши необхідність таких змін чи доповнень. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи судом касаційної інстанції. При відкликанні касаційної скарги суддя-доповідач, який здійснював підготовку даної справи до касаційного розгляду, постановляє ухвалу про повернення скарги. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття відмови від касаційної скарги та закриття касаційного провадження суд постановляє ухвалу у судовому засіданні за участі сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається". Стаття 233 (Окрема ухвала суду касаційної інстанції) встановлює, що "Суд касаційної інстанції у випадках і порядку, встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд касаційної інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом першої або апеляційної інстанції порушень норм права, які не є підставою для зміни або скасування судових рішень". Відповідний законопроект зареєстровано за №6120. Джерело: rada.gov.ua