Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг"

    Законодавчим актом внесено зміни до законів "Про телекомунікації" і "Про радіочастотний ресурс України". Зокрема, у Законі "Про телекомунікації" у новій редакції викладено частину 2 статті 42, в якій деталізовано процедури подання суб'єктами господарювання повідомлення про бажання здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій та включення НКРЗ відповідного суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів. Законом скасовано ліцензування такого виду діяльності як надання в користування каналів електрозв'язку. Законодавчим актом також у новій редакції викладено статтю 44, якою передбачено повноваження НКРЗ щодо встановлення правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для тих видів діяльності, які не підлягають ліцензуванню. Згідно із Законом, правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягає ліцензуванню. Передбачається також, що ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню. Відповідно до Закону, правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлює НКРЗ відповідно до цього закону. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів особливі умови. Відповідний законопроект зареєстровано за №7031. Джерело: rada.gov.ua