Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про санаційний банк

    На засіданні Комітету зазначалося, що законопроектом (реєстр. №8586) пропонується врегулювати особливості створення, функціонування та діяльності санаційного банку, який має стати спеціалізованим банком на території України з метою врегулювання проблемних питань, пов'язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи та у зв´язку з необхідністю створення правових передумов для здійснення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та, як наслідок, захисту прав і законних інтересів вкладників банків. Відповідні зміни передбачається внести до Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, законів "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", "Про іпотеку, "Про захист економічної конкуренції", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Декрету Кабінету Міністрів "Про державне мито". Згідно із проектом, санаційний банк - це банк зі спеціальним статусом, який діє на підставі ліцензії, що видається Національним банком. є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в Національному банку України та інших банках. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників санаційного банку у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність санаційного банку, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом. Законопроектом передбачається, що основною функцією санаційного банку є робота з проблемними активами банків, як тих, що здійснюють свою діяльність у загальному режимі, так і тих, у яких призначено тимчасову адміністрацію або які перебувають у процедурі ліквідації, та задоволення вимог вкладників та інших кредиторів. Основним видом діяльності санаційного банку є набуття (у тому числі безоплатне) у банків, як тих, які працюють у загальному режимі, так і тих, у яких призначено тимчасову адміністрацію, або які перебувають у процедурі ліквідації, проблемних активів та/або зобов`язань, управління такими активами та їх відчуження, з метою задоволення вимог кредиторів таких банків. Під час обговорення члени Комітету висловили низку зауважень до проекту. За підсумками обговорення ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект за основу, створити робочу групу, яка доопрацює його до другого читання з урахуванням позицій народних депутатів, представників Національного банку. Джерело: rada.gov.ua