Комітет з питань охорони здоров'я рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги

    Як зазначалося під час засідання Комітету, документом (реєстр. №8602) визначаються: зміст понять "здоров'я", "заклад охорони здоров'я", "медична допомога", "медичне обслуговування", "пацієнт"; система стандартів у сфері охорони здоров'я, складовими якої є державні соціальні нормативи та галузеві стандарти. При цьому, наголошувалося під час обговорення, передбачається, що державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я встановлюються відповідно до Закону "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", а галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я (зокрема, стандарт медичної допомоги (медичний стандарт), клінічний протокол, табель матеріально-технічного оснащення, лікарський формуляр) розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Документ містить також положення, відповідно до якого медична допомога має надаватися безоплатно за рахунок бюджетних коштів закладами охорони здоров'я та лікарями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, з якими укладені договори про надання такої допомоги. Відповідно до законопроекту, особливості укладання договорів про надання безоплатної медичної допомоги мають визначатися окремим законом. Законопроектом пропонується також поділ медичної допомоги за видами: екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована). Як зазначалося під час обговорення, новелою проекту є введення на законодавчому рівні поняття "паліативна допомога", яка надається пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань і включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення їх фізичних та емоційних страждань, а також надання психосоціальної і моральної підтримки сім‘ям таких пацієнтів. Джерело: rada.gov.ua