Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

    Законом надано органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо посилення контролю за ринком фінансових послуг. Відповідні зміни передбачається внести до законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Зокрема, Закон "Про обов´язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" доповнено положенням, яке передбачає, що для здійснення посередницької діяльності з обов´язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові агенти зобов´язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України. У Законі "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначено, що корпоративне управління у фінансових установах здійснюється відповідно до законів з питань діяльності господарських товариств з урахуванням вимог цього Закону та інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Передбачено також, що юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов´язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Для отримання такого погодження відповідна юридична чи фізична особа (заявник) подає органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, інформацію, передбачену нормативно-правовими актами зазначеного органу, зокрема про власний фінансовий стан та ділову репутацію, а також про структуру власності (для юридичної особи). Фінансовим станом заявника є сукупність показників, що відображають його реальні та потенційні фінансові можливості, у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, а також оцінка здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі. Закон доповнено також статтями 12-1, 12-2, 15-1 про розкриття інформації, звіт про корпоративне управління та внутрішній аудит (контроль). Відповідний законопроект зареєстровано за №7511. Джерело: rada.gov.ua