Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах"

    Законом ратифіковано Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах із заявами і застереженнями. Ратифікація Другого додаткового протоколу дасть можливість Україні запровадити нові форми співробітництва компетентних органів Договірних Сторін при розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних справ у порядку надання взаємної правової допомоги. Україна використала можливість внести заяви і застереження, яка передбачена статтею 33 Другого додаткового протоколу. Зокрема, Заява до статті 3 Другого додаткового протоколу висловлена з урахуванням чинного законодавства України в частині, що стосується повноважень органів державної влади України. Заява до статті 13 "Тимчасова передача затриманих осіб запитуваній Стороні" висловлена з урахуванням прав обвинувачених та підозрюваних осіб, закріплених у статтях 43 та 43-1 Кримінально-процесуального кодексу України. Застереженнями до статей 16, 17 та 19 використовується право України не приймати зазначені статті з огляду на їх невідповідність чинному законодавству України, зокрема, кримінально-процесуальному законодавству та Закону "Про оперативно-розшукову діяльність". Заявою до пункту 4 статті 18 визначаються компетентні органи для цілей цієї статті, що відповідатиме положенням статті 5 Закону "Про оперативно-розшукову діяльність". Заявою до пункту 5 статті 26 встановлюються обмеження щодо використання інформації відносно даних особистого характеру (персональних даних), що відповідає положенням Закону "Про інформацію". Невід´ємною частиною законопроекту є текст Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, який складається з трьох глав. Зокрема, Глава І складається з положень, що містять нову редакцію або доповнюють статті 1, 4, 11, 15, 20 та 24 Конвенції; Глава ІІ містить статті, які визначають нові форми і процедури співробітництва, що можуть застосовуватися Сторонами в процесі надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах; Глава ІІІ містить заключні положення щодо порядку набрання чинності та дії Другого додаткового протоколу, можливості висловлення застережень, визначення територіальних меж його застосування, визначення функцій депозитарію Другого додаткового протоколу. Відповідний законопроект зареєстровано за №0207. Джерело: rada.gov.ua