Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про нормативно-правові акти"

    Законопроектом (реєстр. №7409) пропонується врегулювати суспільні відносини, пов´язані з розробленням, прийняттям, введенням в дію, державною реєстрацією та обліком нормативно-правових актів. Згідно із проектом, видами нормативно-правових актів є закони та підзаконні нормативно-правові акти. Так, законами є: Конституція України - Основний Закон України; кодекси; закони. До підзаконними нормативно-правовими віднесено: постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів; накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів; накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади, які відповідно до законодавства є суб´єктами нормотворення; постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; рішення місцевих референдумів; рішення місцевих рад та їх виконавчих органів; розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних рад. Складовою частиною нормативно-правових актів можуть бути правила, порядок, регламент, статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну силу з нормативно-правовими актами, що їх затверджують. Законопроект містить положення про техніку нормопроектування та її загальні вимоги, нормотворчий процес та його правове регулювання, державну реєстрацію, систематизацію та офіційне оприлюднення нормативно-правових актів, їх реалізацію тощо. Джерело: rada.gov.ua