Верховна Рада України ухвалила Повітряний кодекс України

    Законодавчий акт встановлює правові основи загальної діяльності в авіації, державне регулювання діяльності авіації та використання повітряного простору України, спрямоване на гарантування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави та національної безпеки, забезпечення потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. Повітряний кодекс передбачає імплементацію у законодавство України вимог міжнародних організацій, що стосуються, зокрема, безпеки аеронавігації та захисту прав пасажирів. Зокрема, передбачається, що "державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України полягає у формуванні державної політики та стратегії розвитку, визначенні завдань, функцій, умов діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України, застосуванні заходів безпеки авіації, прийнятті загальнообов'язкових авіаційних правил України, у здійсненні державного контролю за їх виконанням та встановленні відповідальності за їх порушення". Законом також визначений поділ авіації на цивільну та державну. Цивільна авіація, згідно з документом, задовольняє потреби держави і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах та виконанні польотів у приватних цілях і поділяється на комерційну авіацію та авіацію загального призначення. Державна авіація використовує повітряні судна з метою забезпечення національної безпеки і оборони держави та захисту населення, які покладаються на Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, органи охорони Державного кордону України, митні органи. Уповноваженим органом в галузі цивільної авіації є центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, який утворюється та статус якого визначається Президентом України. Уповноваженим органом виконавчої влади в галузі державної авіації є Міністерство оборони України. Документом, зокрема, передбачено, що розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та іноземними цивільними повітряними суднами, фактів порушення порядку використання повітряного простору України покладаються на спеціалізовану експертну установу з розслідування авіаційних подій. Повітряним кодексом визначено Уповноважений орган з питань цивільної авіації, який реалізує державну політику і стратегію розвитку авіації України, здійснює державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації за такими напрямами: здійснення комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної, екологічної, економічної та інформаційної безпеки; створення умов для розвитку авіаційної діяльності, повітряних перевезень та їх обслуговування, виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального призначення; організація використання повітряного простору України; представництво України в міжнародних організаціях цивільної авіації та в міжнародних відносинах з питань цивільної авіації. З метою забезпечення безпеки цивільної авіації уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню авіаційних подій, шляхом: встановлення критеріїв безпеки авіації; встановлення необхідного рівня безпеки авіації; здійснення аналізу та визначення існуючого рівня безпеки авіації; проведення планових та позапланових перевірок, інспектування суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності тощо. Документом визначено аеродроми (вертодроми) та їх державну реєстрацію, сертифікацію аеродрому, маркування аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, приаеродромну територію, будівництво на приаеродромній території, землі аеропортів (аеродромів), наземне обслуговування в аеропортах і на аеродромах, а також повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення діяльності аеропортів та забезпечення громадського порядку в аеропортах здійснюється відповідними правоохоронними органами. Закон містить положення про загальні умови та порядок ліцензування, а також умови виконання повітряних перевезень українським авіаперевізником, обов'язки та відповідальність авіаційного перевізника, захист прав споживачів послуг з повітряних перевезень. Встановлено також відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації, визначаються фінансові санкції, що застосовуються до юридичних осіб-суб'єктів авіаційної діяльності, а також орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузі цивільної авіації. Відповідний проект зареєстровано за №7144. Джерело: rada.gov.ua