Верховна Рада України ухвалила Закон "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції"

    Законом врегульовуються відносини щодо відповідальності за шкоду, завдану потерпілому внаслідок дефекту в продукції, яка введена в обіг в Україні. Згідно із законом, продукція є такою, що має дефект, у разі, коли вона не відповідає рівню безпеки, на яку споживач або користувач має право розраховувати, виходячи з усіх обставин, зокрема пов´язаних з розробленням, виробництвом, обігом, транспортуванням, зберіганням, встановленням, технічним обслуговуванням, споживанням, використанням, знищенням (утилізацією, переробкою) цієї продукції, а також наданням застережень та іншої інформації про таку продукцію, у тому числі: представлення продукції споживачеві або користувачеві, включаючи її вигляд, склад, упаковку, маркування та іншу інформацію про продукцію, її споживання, використання та знищення (утилізацію, переробку); використання продукції, яке обґрунтовано можна передбачити; час, коли продукцію було введено в обіг. Продукція не може вважатися такою, що має дефект, лише з тієї причини, що після її введення в обіг було введено в обіг продукцію кращої якості. Документом вустановлено, що за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, відповідає її виробник. Виробник не несе відповідальності та звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе наявність будь-якої з таких обставин: - він не вводив продукцію в обіг; - дефект, внаслідок якого завдано шкоду, виник після введення виробником продукції в обіг, за винятком випадків, коли виникнення такого дефекту було зумовлено конструкцією чи складом продукції; - продукція була виготовлена чи розповсюджена виробником не в ході провадження ним господарської діяльності; - дефект в продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов´язкових для нього приписів органів державної влади. Законом передбачено, що шкода підлягає відшкодуванню, якщо вона завдана протягом десяти років з дня введення в обіг продукції, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду, за умови, що потерпілий пред´явив позов до виробника до закінчення цього строку. Відповідний законопроект зареєстровано за №7408. Джерело: rada.gov.ua