Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України"

    Законопроект (реєстр. №8130-д) спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України. Зокрема, проектом передбачено: право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі; проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадової особи митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу; чіткі підстави для відмови у митному оформленні та обов´язки митниці надати вичерпні роз´яснення; право декларанта задекларувати товари до моменту їх прибуття в Україну або до митного органу призначення; звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки; новий порядок митного оформлення та державної реєстрації іноземних інвестицій. Документом передбачається також встановити безпосередньо нормами Кодексу перелік особистих речей, які при переміщенні громадянами через митний кордон України не підлягають декларуванню та звільняються від оподаткування, лібералізувати норми щодо вивезення товарів. Згідно із проектом, письмовому декларуванню з поданням митної декларації підлягають товари, сумарна вартість яких перевищує 10 000 євро. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без сплати податків - товари, сумарна вартість яких не перевищує 2000 євро та які переміщуються у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі один раз на 10 днів звільняються від оподаткування. Проектом визначена загальна ставка мита у розмірі 10 відсотків, яка нараховується на обсяги товарів, що перевищують норми безмитного ввезення. У випадку ввезення товарів на суму більш ніж 10 000 євро, застосовуються повні ставки мита, передбачені Митним тарифом України. Законопроект містить положення щодо визначення правил, за якими шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадових осіб митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету в порядку, установленому законом. Введено дієву систему управління ризиками при здійсненні митного контролю, яка є основою митного контролю. Визначено порядок надання, призупинення та відкликання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності, який дозволяє суб´єкту зовнішньоекономічної діяльності користуватися спеціальними спрощеннями при здійсненні митного оформлення тощо. Джерело: rada.gov.ua