Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо порядку видачі копії ліцензії

    Законопроектом (реєстр. №8450) пропонується врегулювати питання видачі копій ліцензій фізичним особам - підприємцям, які ведуть господарську діяльність у декількох місцях. Зокрема, чинний закон доповнено положенням, яке передбачає, що "відокремлене місце провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - це територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування". Згідно із проектом, засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату - фізичній особі-підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність. У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов´язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення. Джерело: rada.gov.ua