Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва"

    Законом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України щодо більш детального врегулювання питань процесуального правонаступництва у господарському процесі, що має сприяти підвищенню рівня захисту прав та законних інтересів сторін господарського спору. Зокрема, статтю 25 (Процесуальне правонаступництво) викладено у наступній редакції: "У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб´єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу". Відповідний законопроект зареєстровано за №4604. Джерело: rada.gov.ua