Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

    Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо врегулювання порядку переходу учасників фінансового ринку на міжнародні стандарти фінансової звітності. Зокрема, визначено: поняття "міжнародні стандарти фінансової звітності"; облікову політику підприємства; порядок застосування міжнародних стандартів; термін та місце оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком. Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" доповнено новою статтею 12-1 про застосування міжнародних стандартів. Так, для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Згідно із законом, підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим законом. Відповідний законопроект зареєстровано за №8194. Джерело: rada.gov.ua