Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин"

    Законодавчим актом внесено зміни до Господарського кодексу України, Закону "Про оренду державного та комунального майна" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається". Зміни спрямовані на узгодження між собою норм вказаних законодавчих актів та подальше вдосконалення правового регулювання орендних відносин, зокрема, запровадження конкурсних засад передачі державного і комунального майна в оренду, уточнення порядку його оцінки. Зокрема, встановлено, що створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення конкурсу на право оренди цього майна. Відповідний проект зареєстровано за №7098. Джерело: rada.gov.ua