Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку)

    Законом запроваджено додаткові вимоги щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку. Згідно із документом, професійні учасники фондового ринку можуть утворювати відокремлені підрозділи за межами України за погодженням та в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені підрозділи, у тому числі, які утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, професійний учасник фондового ринку зобов´язаний повідомити спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог. Встановлено також, що професійний учасник фондового ринку в установленому законодавством порядку вживає заходів до обмеження ділових відносин або фінансових операцій з особами, що діють на території держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Законом визначено, що умовою отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі цієї юридичної особи. Фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє акціями (частками) професійного учасника фондового ринку, у разі набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності зобов´язана протягом 60 днів після набрання таким обвинувальним вироком законної сили відчужити належні їй акції (частки) професійного учасника фондового ринку. У разі нездійснення зазначеного відчуження у встановлений строк у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку протягом 60 днів такі акції професійного учасника фондового ринку підлягають обов´язковому продажу на фондовій біржі, а такі частки професійного учасника фондового ринку підлягають обов'язковому продажу шляхом проведення аукціону. Кошти, виручені за такий продаж акцій (часток), підлягають перерахуванню на рахунок зазначеної фізичної особи. Підставою для анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку є встановлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння акціями (частками) професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо такої фізичної особи за зазначені злочини. Державні органи за письмовим запитом зобов´язані у межах повноважень надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону інформацію про наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє акціями (частками) у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У разі, якщо запит передбачає надання інформації, що має обмежений доступ, така інформація надається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує збереження обмеженості доступу до такої інформації. Відповідний законопроект зареєстровано за №7051-д. Джерело: rada.gov.ua