Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України" (щодо відомостей про донора)

    Законодавчим актом внесено зміну до статті 290 Цивільного Кодексу, відповідно до якої особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами. Відповідний законопроект зареєстровано за №8318. Джерело: rada.gov.ua