Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

    Законопроектом (реєстр. №7511) пропонується надати органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо посилення контролю за ринком фінансових послуг. Відповідні зміни передбачається внести до законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Зокрема, проектом закону визначається поняття "корпоративного управління у фінансових установах", встановлюються особливості корпоративного управління у фінансових установах і розкриття інформації фінансовими установами, в тому числі у формі звіту про корпоративне управління та при наданні інформації клієнтам. Документ містить положення про запровадження контролю за придбанням істотної участі у фінансових установах, надання повноважень Держфінпослуг встановлювати критерії та нормативи відповідно до напрямів нагляду, а також посилення відповідальності за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг. Так, згідно із законопроектом, корпоративне управління - це система корпоративних відносин, за допомогою якої власники фінансової установи, утвореної у формі господарського товариства, спрямовують та контролюють її діяльність з урахуванням законних прав заінтересованих осіб (працівників, споживачів фінансових послуг, кредиторів, держави тощо). Документом передбачено також, що вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансової установи, встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов´язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Джерело: rada.gov.ua