Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України" (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)

    Законопроектом (реєстр. №8217) шляхом внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" пропонується врегулювати проблемні питання, які виникли під час застосування положень Податкового кодексу України. Зокрема, в розділі "Загальні положення" Податкового кодексу пропонується визначення поняття "векселедавець" для цілей розділу VI привести у відповідність до дефініції "податковий вексель" та положень розділу "Акцизний податок" в частині можливості надання векселя як гарантії сплати акцизу, при отриманні спирту для виробництва продукції. Пропонується також встановити, що порядок видачі податкової поруки визначається центральним органом державної податкової служби за погодженням з Національним банком України, а порядок її реєстрації - центральним органом державної податкової служби. Згідно із проектом, податковим періодом може бути: календарний рік; календарне півріччя; календарний квартал; календарний місяць; календарний день. Податковий кодекс передбачається доповнити положенням, згідно із яким "при здійсненні платником податку операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав або в момент їх зворотного викупу чи погашення емітентом, що придбанні платником податку під час їх розміщення чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу емітента корпоративних прав доходи від таких операцій визначаються в момент їх продажу або іншого відчуження з урахування витрат, понесених при придбанні таких цінних паперів". При цьому, "понесені витрати на придбання названих цінних паперів обліковуються в складі інших витрат і не враховуються при визначенні об´єкта оподаткуванні відповідно до цього Кодексу". Пропонується також встановити, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов´язкове державне соціальне страхування. Розділ "Перехідні положення" передбачається доповнити нормою, яка встановлює, що оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання). Джерело: rada.gov.ua