Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва

    Законопроектом (реєстр.№8294) пропонується забезпечити однакові стартові умови для започаткування ведення бізнесу в Україні суб´єктами господарювання. З цією метою пропонується запровадити можливість для засновників юридичних осіб (крім акціонерних товариств) створювати статутні фонди у розмірах та у складі, що їм необхідні для започаткування власної справи. Одночасно законопроектом пропонується мінімізувати витрати власних коштів засновників на етапі створення юридичних осіб, які на даний час витрачаються на оплату установам банків при відкритті тимчасових рахунків, та на внесення грошових коштів як вкладів до статутних фондів до моменту проведення їх державної реєстрації як юридичних осіб, на оплату за нотаріальне засвідчення підписів засновників на установчих документах та рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи. З метою скорочення витрати часу громадян на оплату реєстраційного збору та інших оплат за проведення різних реєстраційних дій законопроектом передбачається в органах державної реєстрації установити платіжні термінали. Крім того, законопроектом скорочується строк проведення державної реєстрації юридичної особи з трьох днів до двох днів. Також законопроектом спрощуються вимоги, що діють на даний час, щодо обов´язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та фізичної особи - підприємця. Реалізувати запропоновані зміни передбачається шляхом внесення необхідних змін у Цивільному та Господарському кодексах України та у законах України: "Про господарські товариства" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Джерело: rada.gov.ua