Верховна Рада України ухвалила Закон "Про центральні органи виконавчої влади"

    Документом встановлюється система, основні завдання, принципи діяльності, правові засади діяльності, порядок утворення, реорганізації та ліквідації, статус та атрибути центральних органів виконавчої влади. Закон визначає особливості статусу міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, повноважень міністра як керівника міністерства; заступників міністра, структуру апарату міністерства, тощо. Згідно із Законом, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем‘єр-міністра. Перший заступник та заступник міністра призначаються на посади за поданням Прем‘єр-міністра та звільняються з посад Президентом України. Зокрема, Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій міністра. У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України. Документ також містить норми, які регулюють умови оплати праці та інші питання матеріального забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади, а також визначають відповідальність посадових осіб міністерств, інших центральних органів влади. Відповідно до закону, умови оплати праці державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх матеріального і побутового забезпечення визначаються законами та актами Кабінету Міністрів України. Окрім того, встановлюється, що держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які заподіяли шкоду. Документ прийнято з деякими поправками. Відповідний законопроект зареєстровано за №8055. Джерело: rada.gov.ua