Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту

    Законопроектом (реєстр. №8146) пропонується внести до Цивільного та Господарського кодексів України, законів "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства" зміни, згідно з якими дозволяється створення юридичної особи на підставі модельного статуту, що пов‘язано з необхідністю спрощення процедури їх державної реєстрації, а також зменшення відповідних матеріальних витрат засновників юридичних осіб. Зокрема, Господарський кодекс передбачається доповнити положеннями, згідно з якими "суб´єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом" та "засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі". Згідно із проектом, господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів, який не є установчим документом. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. Передбачено також, що приватне підприємство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів, який не є установчим документом. Джерело: rada.gov.ua