Прийнятий за основу проект закону щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011 - 2014 роки

  Законопроект (реєстр. №9520) спрямований на удосконалення законів з питань приватизації, формування ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, забезпечення реалізації нової Державної програми приватизації, вимог до процесу реформування власності на завершальному етапі.

  Відповідні зміни пропонується внести до законів "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про особливості приватизації об´єктів незавершеного будівництва".

  Зокрема, передбачено:

  чітке визначення об´єктів державної власності, що підлягають приватизації та способів приватизації (аукціон, конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, аукціон із зниженням ціни, аукціон без оголошення ціни, продаж на фондових біржах), які забезпечать спрощений та інтенсивний продаж об´єктів масової приватизації, що дозволить швидко реалізувати об´єкти, які користуються низьким попитом; 

  запровадження передприватизаційної підготовки державних об'єктів, що раніше містилося в тексті Програми приватизації; встановлення вимог до уповноважених органів управління, які формуватимуть пропозиції для включення об´єктів на приватизацію;

  удосконалення норм, що регулюють прийняття рішень та продаж об´єктів приватизації разом із земельними ділянками;

  особливості приватизації об´єктів за групами;

  положення щодо закріплення пакетів акцій у державній власності, дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції в процесі приватизації тощо. 

  Значна увага в проекті приділена процесу підготовки та приватизації об´єктів групи Г, які здійснюються на засадах індивідуальної приватизації, коли всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних особливостей таких підприємств; вивчення кон'юнктури ринку та попиту на конкретний об´єкт, інформаційну підтримку їх приватизації.

  Принципово по новому визначається поняття "контрольний пакет акцій", яке застосовуватиметься на період проведення приватизації.

  Для забезпечення відкритості та прозорості приватизації удосконалено інформаційну складову процесу приватизації.

  Передбачено підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації за рахунок оптимізації процесів приватизації, зобов´язань для покупців-інвесторів з урахуванням світової практики, визначення переліку виключних умов, у разі невиконання яких договори може бути розірвано або визнано недійсними, застосування виключно економічних санкцій за невиконання інвестиційних зобов´язань.

  Одночасно збережено пільги та соціальні гарантії для працівників підприємств, що приватизуються.

  Для забезпечення проведення приватизації до проекту включено норми щодо фінансових витрат на приватизацію за рахунок видатків державного бюджету.

  Джерело: rada.gov.ua