Парламенту рекомендовано направити на доопрацювання зміни до ГПК щодо уточнення визначення суб'єктів, які мають право звертатися до суду

    Законопроектом №6348 пропонується внести зміни до статті 1 Господарського процесуального кодексу, в якій зазначити, що підприємства, установи, організації та інші юридичні особи, фізичні особи-підприємці відносяться до категорії суб‘єктів господарювання. Відповідні зміни передбачається внести й до статей Господарського процесуального кодексу України, в яких слова "суб‘єкти підприємницької діяльності", "підприємства та організації" замінити словами "суб‘єкти господарювання". Члени Комітету з питань правосуддя наголошували, що проектом уточнюється коло осіб, які мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Під час обговорення народні депутати, висловили низку зауважень до законопроекту. Зокрема, зазначалося, що правові основи господарювання визначені Господарським кодексом України. Статтею 2 Кодексу визначені учасники відносин у сфері господарювання, а саме: суб‘єкти господарювання, споживачі, органи влади та місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, громадяни, громадські організації, які виступають засновниками суб‘єктів господарювання. А відповідно до частини першої статті 8 Кодексу держава, органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб‘єктами господарювання. Також парламентарії наголошували, що частиною другою статті 55 Кодексу встановлено, що суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Тому, вважають народні депутати, держава, органи державної влади та місцевого самоврядування, що не є суб‘єктами господарювання, будуть позбавлені можливості звертатися до суду за захистом своїх прав. Крім того, на засіданні зверталась увага на те, що термін "підприємства та організації" вживається в інших статтях Кодексу, до яких проектом зміни не вносяться. Джерело: www.ligazakon.ua