14-15 червня в Харкові проходив тренінг для арбітражних керуючих організований в рамках проекту «Інвестиційний клімат в Україні» Групою Світового Банку

  14-15 червня в Харкові проходив тренінг  для арбітражних керуючих та інших фахівців у сфері неплатоспроможності та банкрутства, організований в рамках проекту «Інвестиційний клімат в Україні» Групою Світового Банку в якому брали участь члени команди Адвокатського бюро Володимира Капустіна. Доповідачами тренінгу були: Девід Керр (Великобританія), Андрес Мартінез, Анатолій В’язовиченко, Павло Міхайліді та Андрій Швидкін. Основним завдання тренінгу було обговорення проблемних питань у сфері неплатоспроможності та банкротства, та огляд закордонного досвіду у галузі банкротства, а також ролі в цьому процесі особи арбітражного керуючого.

   Девід Керр, головний виконавчий директор Асоціації фахівців з неплатоспроможності, арбітражний керуючий виступив з доповіддю про основні вимоги до арбітражного керуючого, порядок здійснення процедури ліквідації, права та повноваження арбітражного керуючого в цій системі. Порядок призначення на посаду арбітражного керуючого, вимоги що висуваються до кандидатів. Процес проходження кваліфікаційних іспитів говорить про те, що професія арбітражного керуючого у Великобританії знаходиться на достатньо високому рівні. Законодавча база та діяльність спеціально створених асоціацій, союзів, спілок дозволяє контролювати та гарантувати дотримання встановлених законом прав та гарантій. Система контролю за діяльністю арбітражних керуючих побудована насамперед на удосконаленні свого професійного рівня та особистої матеріальної відповідальності. Загалом система по ліквідації підприємств та фізичних осіб постійно удосконалюється, та розвивається.

  Андрес Мартінез, експерт групи Світового банку з питань реструктуризації та банкрутства має практичний досвід роботи у багатьох країнах світу, він представив порівняльний аналіз процедури банкрутства у різних країнах з різними системами права, різними підходами до вирішення проблемних питань у галузі банкрутства. Також представив доповідь про передові практики регулювання діяльності арбітражних керуючих.

  Анатолій В’язовиченко, радник Міністра економічного розвитку та торгівлі України, голова Національного професійного союзу арбітражних керуючих України. Представив доповідь про роботу Національного професійного союзу арбітражних керуючих, про основні принципи роботи арбітражного керуючого в Україні, також були розглянуті основні завдання та проблемні питання, в галузі неплатоспроможності та  банкрутства. Доповідач також відзначив перехід повноважень у сфері державного регулювання питань банкрутства від міністерства економіки до Міністерства юстиції України.  

  Павло Міхайліді, президент Спілки кризиc-менеджерів України, Голова Громадської ради з питань розвитку саморегулювання, зазначив про необхідність розвитку саморегульованих організацій арбітражних керуючих, доповів про розробку нового законопроекту з питань банкротства, в якому були враховані всі недоліки попереднього закону. Доповідач відзначив основні проблеми, що існують в цій сфері: відсутність інституту реструктуризації боргів фізичних осіб, відсутність державної політики з фінансового оздоровлення та банкрутства та ін. Запропонував концепцію саморегулювання сфери банкрутства, як один з найефективніших способів відновлення законності в цій сфері.     

  Андрій Швидкін, суддя Господарського суду Харківської області представив доповідь про судову практику, що склалася у галузі банкрутства підприємств. Відповідав на питання арбітражних керуючих стосовно правозастосовних питань, деяких стадій банкрутства.

  Тренінг було організовано на високому професійному рівні, доповідачами були розглянуті і обговорені проблемні питання, запропоновані шляхи їх вирішення, тренінг  мав вагоме значення для підвищення професійної кваліфікації арбітражних керуючих, дозволив ознайомитись з досвідом інших країн та при виникненні складнощів та питань звертатись до зарубіжного досвіду у сфері неплатоспроможності та банкрутства.