Соціальна відповідальність

    Для нашої компанії дуже важливим елементом повсякденної діяльності є допомога суспільству в різних напрямках.

    Одним з таких напрямків є постіне спонсорство дитячої передачі, що спрямована на інформування молодшого покоління про цінності української культури, нашу історію та звичаї.

    Останнім часом також набирає актуальності тема стягнення заборгованості, а також ті методи, що частіше за все використовуються колекторами та які лежать далеко поза рамками сучасного цивілізованого суспільства. Для вивчення цієї проблеми нами створено проект по захисту громадян від колекторів.