FAQ

  Відповіді на найбільш актуальні для наших клієнтів питання.

  • 1. Як ліквідувати підприємство з власної ініціативи?
  • Ліквідація підприємства з ініціативи юридичної особи або ФОП з метою списання кредиторської заборгованості складається з кількох етапів:

   Прийняття рішення про ліквідацію підприємства засновниками або судом та повідомлення про це податкову інспекцію.

   Підготовка до проходження фінансової податкової перевірки на доцільність та можливість банкротства.

   Призначення ліквідаційної комісії та проведення підготовки заяви про визнання Вас банкротом.

   Складання та розгляд податковими органами проміжного балансу, виключення підприємства з Єдиного державного реєстру.

   Інформацію про необхідні документи Ви можете отримати на консультації.

  • 2. Чи можу я отримати ліцензію на використання торгової марки в Україні, якщо вона зареєстрована в іншій країні?
  • Ви маєте змогу отримати права на торгівельну марку або патент тільки на підставі права власності. Право інтелектуальної власності на цю торгівельну марку діє лише на території іншої країни, тому Ви можете стати її власником на території України без дозволу власника за межами нашої країни.

  • 3. Чи можна зареєструвати торгівельну марку, якщо не оформлена юридична особа?
  • Ви маєте право на реєстрацію такого об’єкта інтелектуальної власності як торгівельна марка без оформлення юридичної особи у випадку, коли Ви зареєстровані як фізична особа – підприємець (ФОП).

  • 4. При реєстрації чи купівлі офшора в яких межах моя відповідальність по зобов’язаннях?
  • Якщо ви провели оптимізацію оподаткування шляхом купівлі офшора, то Ви ризикуєте лише в межах статутного капіталу, мінімальних обмежень з якого не існує.

  • 5. Якщо я хочу зареєструвати офшорну фінансову компанію, чи потрібно мені отримувати ліцензію в офшорній країні?
  • Якщо Ваша діяльність підпадає під банківську, страхову, трастову, кредитну, юридичну, адміністративну галузь, тоді робота без ліцензії призведе до кримінальної відповідальності.

  • 6. Чи можливо зареєструвати офшор на юридичну особу?
  • Так, можливо. Власниками офшора можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

  • 7. Як ухилитися від погашення кредиторської заборгованості?
  • Це можливо за допомогою процедури банкротства, з початком якої призначається мораторій на стягнення кредиторами заборгованості,  а також на нарахування пені.

  • 8. Як вчинити боржнику, якщо до дня підготовчого засідання він погасив заборгованість перед кредитором?
  • Згідно п. 7 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі, якщо до дня підготовчого засідання боржник погасив заборгованість перед кредитором або сторони припинили зобов'язання за угодою сторін.

  • 9. Чи можлива втрата кредитором права повторного звернення до суду при відмові від позову у справі про банкрутство?
  • Відмова від позову з втратою права звернення до суду, подібно позовної виробництва, у процедурі банкрутства неможливий, пояснюється це тим що, у кредитора, незалежно від такої відмови продовжує існувати виконавче провадження по грошовій вимозі і, отже, не відпадають підстави ініціювати справу про банкрутство наново .

  • 10. Що має включати в себе газетне оголошення по справі про банкрутство?
  • Газетне оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна. Також, в число відомостей оголошення необхідно включати дату порушення справи про банкрутство, оскільки з цього дня вводиться мораторій, і не нараховуються штрафні санкції.

  • 11. Що робити якщо заявник в строк виконав всі необхідні вимоги щодо подання оголошення в офіційне друковане видання, але оголошення не надруковано?
  • У такій ситуації заявник повинен надати в господарський суд документи що підтверджують виконання такого обов'язку (наприклад, платіжні документи про оплату оголошення). Таким чином, він зможе довести, що оголошення не надруковано з незалежних від нього обставин. А з його боку були виконані всі вимоги передбачені Законом.